زمان واريز يارانه آبان 95

زمان واريز يارانه آبان 95,تاريخ واريز يارانه آبان 95,يارانه آبان 95,شماره حساب يارانه,يارانه آبانماه,يارانه آبان 1395,زمان يارانه آبان 95,تاريخ يارانه آبان 95,
به اطلاع می رساند «شصت و هشتمين» مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان 95 به ازاء هر نفر 455.000 ریال ساعت 24:00 روز چهارشنبه مورخ 1395/08/26 به حساب سرپرستان…

پیغام مدیر سایت :

مرجع خدمات اينترنتي ایران