بهمن 94

تاريخ واريز يارانه نقدي بهمن ماه 94,تاريخ واريز يارانه,يارانه,واريز يارانه,يارانه بهمن ماه,يارانه بهمن 94,واريز يارانه بهمن,بهمن 94,يارانه بهمن كي واريز مي شود,
یارانه های یارانه نقدی بهمن ماه یکشنبه واریز می‌شود. یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه سال جاری همانند ماه‌های گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار…

پیغام مدیر سایت :

مرجع خدمات اينترنتي ایران