دستمزد سال 95

حقوق و دستمزد سال 95,دستمزد سال 95,حقوق كارگران در سال 95,
میزان دستمزد سال 95  بر اساس  اعلام درصد تورم توسط بانک مرکزی  14 درصد باشد . حق مسکن ماهیانه هنوز به تصویب نرسیده است لذا مقدار سال قبل…

پیغام مدیر سایت :

مرجع خدمات اينترنتي ایران