سايت قطع يارانه

سايت اعتراض يارانه,سايت قطع يارانه,سايت يارانه 10,يارانه,اعتراض به قطع يارانه,www.yaraneh10.ir,
    كاربر گرامي توجه داشته باشيد كه اين سايت هيچ ارتباطي با سازمان هدفمندي يارانه ها ندارد و اين مطلب صرفا جهت اطلاع رساني در اين سايت…

پیغام مدیر سایت :

مرجع خدمات اينترنتي ایران