زمان يارانه مهر 95

زمان واريز يارانه مهر 95,تاريخ واريز يارانه مهر 95,يارانه مهر 95,شماره حساب يارانه,يارانه مهرماه,يارانه مهر 1395,زمان يارانه مهر 95,تاريخ يارانه مهر 95,
به اطلاع می رساند «شصت و هفتمين»مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر 95 به ازاء هر نفر 455.000 ریال ساعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 1395/07/26 به حساب سرپرستان…

پیغام مدیر سایت :

مرجع خدمات اينترنتي ایران